Elämän tarkoitus on jatkua, sillä:


 • Elämä on syntynyt yhdisteistä, joissa oli koodattuna informaatio: "Lisäänny, kun olot ovat suotuisat".
 • Elämä on lähtenyt kunnolla kehittymään vasta, kuin elämä kehitti kuoleman. Lisääntymällä ja sitten kuolemalla tuli tilaa jälkeläisille.
 • Sukupuolet, suvullinen lisääntyminen toi sattumanvaraisuuden (mutaatiot) lisäksi arvonnan jo hyviksi todetuista ominaisuuksista.
 • Elämä kehitti älykkyyden.
 • Älykkyyden myötä kehittyi periytyvä tieto (vaistot).
 • Kehittyi viestintä, kehittyi ihminen ja puhe ja kirjakieli.

 • Noin miljardin vuoden kuluttua auringosta kehittyy punainen jättiläinen. Maa muuttuu elinkelvottomaksi viimeistään silloin.
 • Älykkyyden tehtävä on pelastaa elämä, koska elämä on kehittänyt älykkyyden.
 • Elämän levittäytyminen muille planeetoille ja muihin tähtiin on älykkyyden tehtävä.
 • Maailmankaikkeus on kiihtyvässä laajentumisessa. Edes valonnopeudella ei pääse enään kaikkialle. Saati käytännön nopeudella.
 • Aikaa ei ole tuhlattavaksi. Voimavaroja ei ole tuhlattavaksi. 99.9999% Maailman ihmisistä ja tapahtumista on turhanpäiviäisiä "kulueriä" tähtiin suuntaavien tavotteiden kannalta; elämän jatkumisen kannalta. Tulevaisuuden kannalta olisi ollut parasta, että niitä ei olisi koskaan ollutkaan.
 • Mikä oikeus on ollut näillä muutamalla tuhlaajasukupolvella polttaa valtaosa maapallon voimavaroista käytännössä täyteen turhuuteen. Ette voi ymmärtää kuinka suuria rikollisia nämä sukupolvet tulemaan olemaan tulevaisuuden ihmisten (lapsiamme) silmissä.
 • Mitä suuremman "pallon" tuntemamme elämä pystyy maailmankaikkudesta valloittamaan, sitä suuremmat mahdollisuudet ovat sillä keksiä, oppia, ymmärtää ja elää ennenkuin tyhjyys laajentuu niin, että atomitkin haihtuu tyhjyyteen.
 • Se mikä on kerran tapahtunut, voi kenties tapahtua uudelleen. Eli omaamalla kaiken tiedon voi alkuräjähdyksen ehkä tehdä uudelleen? Mikäli sen yli voi välittää informaatiota, niin ehkä se tieto on täällä jossakin.
 • Ehkä älykkyyden tehtävä on tehdä kaikki uudestaan sitten kun aika on lopussa..
 • Olet olemassa, koska elämän ketju kohdallasi on katkeamaton. Sinulla on isä ja äiti, joilla oli isä ja äiti jne. Ketju on rikkoutumaton ensimmäiseen elolliseen yhdisteläjään. (oli se sitten kehittynyt tai luotu, kuten jotkut harhoiksi tulkittavat uskomukset väittää).
 • Pidä elämän ketju katkeamattomana jälkeesikin. Sinussa on miljardien vuosien informaation jalostusketjun tulos.

  Kenen pitäisi lisääntyä ja kenen ei?


 • Vain ne jotka ovat elämän jatkumisen kannalta hyödyllisiä tulisi lisääntyä.
 • Ne jotka ovat älykkäitä, terveitä ja pitkäikäsiä, ja suuntaavat älykyytensä elämän jatkumisen kannalta tärkeisiin asioihin ovat tärkeämpiä, kuin tyhjäntoimittajat ja erityisen paljon tärkeämpiä, kuin tuhoojat.

  Maapallon kantokyky ja väkimäärä.


 • Ne jotka ovat elämän jatkuvuuden kannalta hyödyttömiä, tulisi lisääntyä vain hivenen, esim 1 lapsi per pariskunta. Tämä monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tällöin niitäkin geenejä on pelastettavissa vielä monien sukupolvien päästä.
 • Tulee suppeneva sarja.. 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 = ~e (~2.7)
 • Ne joista on jokunnäköistä hyötyä tai ovat vain säilyttämisen arvoisia tulisi lisääntyä kahdella