4G-IOT phone development

Itsesäätyvä perustulo verotusmalli eli SOTE remontti- Suomen pelastussuunitelma -,‘ala Eerin Rosenström

Historia:

Perustulomalleja ja negatiivisia veroprosentteja on esitetty reilun sadan vuoden ajan. Niitä on kokeiltu käytännössä vain harvoin. Sensijaan länsieuroopassa on laajalti käytössä tarveharkintainen sosiaaliturva, joka oli alkujaan tarkoitettu vain harvojen käyttöön, mutta muuttui hyvin nopeasti laajalti käytetyksi kansanhuviksi.

Kuten tunnettua sosiaalituet olisi rahoitettava verotuloilla, jotka on verotettava yksityiseltä sektorilta. Kumminkin julkisen puolen pöhöttyessä mukavilla huippuvirkamies palkoilla ja yhä useamman yksityispuolen työläisen siirtyminen julkisen puolen kustannettavaksi nosti yksityispuolen verotusasteen sietämättömälle tasolle, joka nitisti kotimaisen tuotannon hengiltä ja siirti ostovoiman upottamaan suomen kauppatasetta halpatuonnilla - kun kotimainen tuotanto verotettiin liian kalliiksi.

Ongelmaa paikkailtiin useita vuosikymmeniä markan aikaan devalvaatioilla, vaikka ko. matolääke ei ollutkaan kansan suosiossa, niin se nieleksittiin. Siirryttäessä euroon devalvaatio mahdollisuus poistui, ja vajetta siirryttiin rahoittamaan lainarahalla, lainaraha setelipainokoneet pyörivät pitkälle kaksikymmentä vuotta, siinä määrin, että kansantuotteesta pankkisektori on kirinyt teollisuustuotannon arvon ohi (12%bkt). Aika iso arvo on kirjattu kreikkalaistyylisille lupauksille että kyllä lapsemme maksavat.

Varhaisina vuosikymmeninä suuniteltiin hyvinvointivaltiota mitä se sana sitten mahtoikaan tarkoittaa täystyöllistetyssä teollisuusvaltiossa eläneille utopiapäättäjille, visioitiin eläkejärjestelmä aikana ennen ehkäisyä, laskettiin kymmenien prosenttien korkoa korolle kansakoulumatematiikalla ja saatiin aikaan eläkejärjestelmä, joka ehkä toimisi maailmassa, jossa on vähintään neljä lasta perheessä ja lapset korkeakoulutettuina tienaavat tuplasti sen mitä vanhempansa. Alkuun eläkejärjestelmä toimi kuten oli suuniteltu, suuret ikäluokat maksoi pienituloisille vähälukuisille vanhemmilleen eläkkeet ja pieni siivu jäi ylikin, joka rahastoitiin. Eläkkeitä “tienattin”, elinaikakin piteni, mutta se oleellinen asia eli niiden lasten teko eläkkeitä maksamaan laiminlyötiin. Nyt 2015 ollaan tilanteessa, että leikkirahaa eläkerahastoissa on n. 130Mrd edestä, sitä tuskin saadaan realisoitua kokonaan, korot liki nollassa, rahastojen kertyminen pysähtynyt jo vuosia sitten, eläkevastuut seuraavana 20v jaksolla liki 600Mrd eur. Jotta eläkkeet voitaisin maksaa tulisi jäljellä olevan yksityisen sektorin eläkemaksut nostaa lähes tuhanella eurolla kuukaudessa per työpaikka. Sitä ei ne vähät työpaikat kestä. Alle 1.3milj yksityisalan työpaikkaa ei voi ruokkia liki paria miljoonaa eläkeläistä, sekä loppua “julkista sektoria”. Kysymys kuuluukin onko lapsentekovelvoitteensa (=maksajat) laiminlyöneellä seniorikansanosalla oikeutta itse itselleen lupaamiensa suuruisiin eläkkeisiin?

Ongelmat:

- kannustinloukku sosiaalituissa -  työn tekemisen kieltäminen.

- Julkinenpuoli verottaa yksityisen puolen hengiltä, loinen tappaa isäntänsä

- Palkkannostovaateiden ajaminen nostaa kapean eliitin palkkoja, kustannukset maksaa muu

yhteiskunta.Ammutaan omaan jalkaan.

- Julkisentalouden velka, lapsetko maksaa? Onko oikein, että nykypäättäjät varastaa vallan

lapsilta?

- Eläkepyramidi

- Tietämättömyys, esim mitä raha on tai mitä sen pitäisi olla.

Mitä raha on?

Saat työstasi palkaksi rahaa, menet kauppaan, jossa ostat rahalla tavaroita, jotka tehty muiden työllä. Eli vaihdat työtäsi muiden työhön. Raha on katalyytti, se mahdollistaa oman työn vaihtamisen muiden työhön. Rahan ei pidä pohjimmiltaan olla muuta kuin työn vaihdon väline. Itsessään raha on arvotonta, sen arvoon vain ihmisten mielessä. Lyhyellä tähtäimellä arvotetaan käteen jäävän palkan suuruuteen ja mitä sillä rahalla saa kaupasta ns. pakollisten menojen jälkeen.

Kaikki muu mikä liittyy rahaan on silkkaa kusetusta. Rahan liikkeelle laskija (ennen valtio setelipainolla, nykyisin  pankkisektori) saa käteensä siis ilmaista työtä. Ilmaisen työn teettäjät ovat aikaisempina vuosisatoina tunnettu orjaplantaaseina. Kuka antoi oikeuden rahan luomiseen (keskus)pankeille? Rahan luomisen oikeus kuuluu työn tekevälle kansalle, siis viimekädessä valtiolle. Setelipaino on eräs verotuksen muoto, se leikkaa kädessä olevasta setelistä “nurkan pois”. Rankaisee niitä, jotka hamstraavat rahaa, eivätkä laita sitä hyödylliseen kiertoon. Rahan lainaaminen on setelipainon pyörittämistä, lupaus että teen työtä joskus tulevaisuudessa, vasta lainan poismaksu on lupauksen lunastaminen ja luvatun työn tekeminen. Jos uskoo katteettomiin lupauksiin ja takaa lainat, niin äkkiä joutuu itse maksamaan/tekemään työn ja kusettajavalto nauraa partaansa, että kun on tyhmiä.

Eli raha on muiden ihmisten työtä. Mitenkä käytät rahaa? Tuhlaatko ja ostat pehmosinta vessapaperia ja vedät pöntöstä ales, vai käytätkö harkiten, siten, että siitä on hyötyä yhteiskunnalle, eli muille ihmisille,joukon osana myös sinulle.

Raha tuo vastuuta, käytä raha oikein, eli siten, että siitä on hyötyä yhteiskunnalle, missä elät.

Jos tuhlaat rahasi turhuuteen, niin se on muiden, sekä oman työsi haaskaamista. Olisi ehkä parempi silloin ihmiskunnan kannalta, että et olisi täällä kuluttamassa planeetan rajallisia resursseja..

Sosiaalituet:

Sosiaalitukia on käyty maksamaan “hyvinvointi” yhteiskunnan nimissä varhaisten SDP visionäärien toimesta ja ne ovat muuttaneet yhteiskunnan “pahoinvointiyhteiskunnaksi”

vrt. loinen-isäntä suhde, syrjäytyminen, sekä tuottaneet kivoja suojatyöpaikkoja SDP:n sosiaalitantoille sosiaaliturvan tarveharkintaan yms. oheistoimintaan mittavan byrokratian kera, sekä lokeroineet kansan erilaisiin kasteihin, mikä ei tainut olla alkuperäinen tarkoitus..

Sosiaalitukia ei kumminkaan voida poistaa täysin, koska se johtaa yhteiskuntaan, jossa kadulla ryöstetään, voidaan teetättää orjapalkalla töitä velkaantuneille ja muihin ikäviin lieveilmiöihin.

Edelleen joutuminen sosiaalituille (työttömyystuet) on estänyt työnteon (karenssit, tuen menetykset yms), muodostaneet“kannustinloukun”.

Työnteon salliminen taas muodostaa epätasa-arvoa niitä kohtaan jotka saa tukia ja niitä jotka tekevät töitä ilman tukia.

Yksinkertaisesti jos sosiaalitukia on pakko maksaa, niin tasa-arvon nimissa ne on maksettava kaikille tasan/tasapuolisesti. Ne jotka eivät tukea tarvitse tulotason takia voidaan tuet verottaa pois tuloverona. Tälläistä järjestelmää kutsutaan kansalaispalkaksi tai perustuloksi.

Suomessa perustulo on käytössä opiskelijoilla, heillä on oikeus tehdä töitä sosiaalituen päälle, se on johtanut tilanteeseen, jossa opiskelijat työllistyvät senverta hyvin, että se haittaa jopa opintoja. Joskin toimeentulorajalle on laitettu senverta suuri tuloleikkuri, että se estää opiskelijan vaurastumisen.

Perustulon ongelmana on sopivan kokoisen perustulon suuruuden määrittäminen. Jos on liian vähän, niin se ei riitä ruokaan ja elämiseen, tulee epävakautta kaduille. Jos se on taas liian suuri, niin kustannukset karkaa käsistä ja työvoima syrjäytyy loikoilemaan perustuelle.

Itsesäätyvä perustulo:

Olen jovuonna 2008 esittänyt itsesäätyvää perustulomallia. Se on verotusjärjestelmä, jossa kaikki julkiset verotulot (kunta, valtio, alv jne) kerätään yhteiseen pottiin ja ko.potista lohkaistaan tietty prosenttiosuus perustulobudjettiin jaettavaksi kaikelle kansalle tasan. Ns. verotetaan verottajaa, vrt. ylevero.

Tämmöinen itsesäätyvä perustulo muodostaa verotukseen progression, jonka seurauksena erisuuruiset veroprosentit ja pienituloisten verovähennykset menettää merkityksensä. Tämän seurauksena voidaan hyvin vähäisillä haitoilla siirtyä yksinkertaiseen ja kustannustehokkaaseen tasaprosenttiveroon. Esimerkiksi maahan laitetaan 32% tasaprosenttivero kaikelle tulolle ja 33% kertyvistäverotuloista lohkaistaan perustuloksi per capita. Tavoitteena 2016 n. 550eur/kk taso. Ko tasolla ainakin opiskelijat pärjäävät nykysuomessa.

Siirtymävaiheessa on myös tehtävä ero julkisen ja yksityisen puolen välillä. Julkisella puolen kustannus tulee julkisesta puolen kutsuttiin niitä perustuloksi tai ei. Julkista puolta ovat kaikki yksityisen sektorin ulkopuoliset, eli eläkkeet, työttömyystuet, opintotuet, asumislisät, virkamiespalkat, jne. Siten jokaista julkisen puolen tuen/palkan/eläkkeensaajaa kohden voidaan siirtää edellisen kuukauden perustulon suuruinen määrä euroja jaettavaan perustulopottiin ja vähentää/verottaa sama euromäärä veke eläkettä/tukea/palkkaa maksettaessa, eli julkisen puolen brutto-osuus ei muutu, mutta siirtymäaikana saadaan perustulopotti senverta suurentumaan, että perustulon taso on riittävä. Eli julkisen puolen  ihmisiä ei huomioida itsesäätyvän perustulon laskennassa lainkaan kustannustekijöinä, eikä heidän osalta perustuloa myöskään palkan/tuenlisänä.

Tasaprosenttiveroon siirryttäessä verotus yksinkertaistuu huomattavasti, edelleen veron taso voidaan määrittää hivenen korkeammaksi mikäli on perustulomalli nostamassa ansioita ja luomassa progressiota. Laskelmamallit näyttää n. 32% verotason toteutuskelpoiseksi. Tämä taso on niin lähellä pääomatuloveron tasoa, että verotusjärjestelmää on edelleen perusteltua yksinkertaistaa poistamalla koko pääomatulo käsite ja luoda vain yksi vakioveroprosentti kaikelle tulolle riippumatta mista lähteestä se on peräisin. Tällöin verotus yksinkertaistuu siinä määrin, että verokorteista yms. voidaan luopua.

Edelleen samassa yhteydessä on erittäin järkevää luoda jokaiselle kansalaiselle verotili,  eräänlainen pankkitili, jonka tunnistaa erityisestä tilinumero alusta, esim FI111111110..

loppu aina kansalaiselle henkilökohtainen. Kansalainen antaa verottajalle vastetilin, jonnekka alkuvaiheessa ohjataan verotilille siirtyneet varat verojen yms. maksujen vähennyksen jälkeen. Myöhemmin palvelujen kehittyessä kansalaisille jaetaan pankkitunnuksia vastaavat taulukot ja he voivat käyttää verotiliä lähes kuten normaalia pankkitiliä, eli säilyttää siellä rahaa, siirtää yksityispuolelle, jolloin verot vähentyy pois, siirtää eläkesijoituksiin mahdollisesti verotta, tai kevennetyllä verolla, siirtää toisen kansalaisen verotilille verotta tai kevennetyllä verolla (vrt. kotitalousvähennys).

Verotilin käyttöönoton jälkeen laki, että palkkoja/tuloja/vuokria yms. saa maksaa vain verotilille.

Tällöin työnantajan verojen/maksujen perintä siirtyy verotilille ja mielettömän iso määrä yksityiselle työnantajalle työnnetystä byrokratiasta siirtyy keskitetysti atk:n hoidettavaksi ja enään työnantajelle ei kuulu tieto mitä työntekijä tienaa vuodessa/kuukaudessa/kahdessa viikkoa jne. Työnantajalle ei kuulu tietää kuin verotilinumero ja kuinka paljon palkkaa maksetaan.

Edelleen lakisääteiset vakuutukset ja eläkkeet kannattaa siirtää suoraan kansalaisen verotililtä vähennettäväksi, jotta päästään tilanteeseen, että työntekijää tarviva voi pysäyttää kadulta joutilaan näköisen ja kysyä häntä muutamaksi tunniksi hommiin, siten, että homma kannattaa molemmille osapuolille.

Itsesäätyvän perustulon ominaisuuksia:

Itsesäätyvää perustulomallia voi vielä hienosäädellä siten, että sen saamisessa ja menettämisessä olisi jonkinlainen puoliintumismalli, eli on jonkin aikaa tienattava jotakin, jotta sen saa, tai taso lähtee nousuun, samoin jos jättäytyy vuosikausiksi pelkän perustulon varaan niin lähtee laskuun..

Perustulon taso määrittyy siis kertyvien verojen märästä, sekä veropotista lohkaistavasta prosenttiosuudesta, luonnollisesti jakajien määrästä, josta julkinen sektori on siivottu pois.

Perustulon myötä yksityinen sektori väistämättä lähtee kasvuun. Em. 32% tasavero, 33% perustulo n. 1600e/kk kuukaudessa tienaava muuttuu nettosaajasta nettomaksajaksi. Eli lyhyesti, mikäli maahan syntyy paljon alle 1600e/kk yksiyisiä työpaikkoja niin perustulon määrä siirtyy hiljakseen laskusuunnalle, mutta kokonaisuutena asia ei ole näin suoraviivainen, koska työn tekeminen nostaa kansantuotetta, eli vähäarvoinenkin työ kertautuu jalostusketjussa, edelleen siirtyminen pois julkisen sektorin rahoituspussilta keventää verotuspainetta, joka pienentää kustannuksia. Todennäköisesti melkein minkä tahansa työn tekeminen melkein millä tahansa palkalla (+perustulo) on loppupeleissä yhteiskunnalle kannattavaa. Erityisesti, jos se siirtää halpatuotantoa takaisin kotimaahan.

Oikeisto -kommunisti valtio

Itsesäätyvällä perustulolla voidaan toteuttaa kumpi halutaan, vain verotuksen ja perustulon “liukusäädintä" muuttamalla

100% tulovero ja 100% perustulo palautus

-> tasapalkkavaltio, jossa ei ole julkista sektoria lainkaan, eikä kannustimia

100% tulovero ja 20% perustulopalautus

-> tasapalkkavaltio, jossa kommunistinen puolue voi hyvin

15% tulovero ja 0%perustulopalautus

-> oikestovaltio, jossa kapea julkinen sektori,köyhät kyykkyyn, muuten menee hyvin

50% tulovero ja20%/60% perustulopalautus työpakolla ja työkiellolla 50/50

-> n. nykysuomi,korkea verotus, julkinen sektori suuri, mutta ei tee tuottavaa työtä, sekä puolet kansalaisista ei saa tehdä mitään työtä.

0% ja 0%,-> ei valtiota.

Eläkejärjestelmä

Eläkkeet tulisi siirtää itse tienattaviksi. Suoraan kansalaisen verotililtä maksettava itse maksupakolla, valitsemiinsa eläkeyhtiöihin hajautetusti. Eläkeyhtiöt oltava osakkaidensa hallitsemia, äänimäärä = eläkemaksujen määrä. Suorat sijoitukset myös hyväksyttävä, metsä, osakkeet jne. Verokannustin, eli eläkesijoitus verotta tai hyvin matalalla verolla, verotetaan vasta kun eläkettä nostetaan.

Nykyinen eläkejärjestelmä purettava eläkkeen saajille, se mitä on rahastoissa ja se mitä ne tuottavat olkoon eläketaso. Ensisijalla perutulon suuruinen määrä, sitä suuremmat eläkkeet vain jos on varaa. Eläkeyhtiöt  muutettava eläkkeensaajien hallitsemiksi ts.“velkojat”omistaa ja hoitaa “konkurssipesää” yhteisomistuksessa saataviensa tuottamalla äänimäärällä ja voivat saada vain saataviensa suuruisen osuuden taikka vain kulloisenkin perustulon suuruisen määrän.

Nykyisiltä eläkkeen maksajilta napataan enään vain 10% eläkemaksuista seniorien eläkkeiden rahoitukseen, eli samaa prosenttiluokkaa, kun he maksoi omille vanhemmilleen vuosikymmeniä.

Rahastojen 130Mrd jaettuna n. 1.6milj eläkeläistä tarkoittaa n. 80000eur/eläkeläinen, mikäli sille tulee n. 5% tuotto ja päälle 10% “solidaarisuusvero” nyt kertyvistä eläkemaksuista, niin ollaan hyvin lähellä kaavaillun perustulon tasoa, eli perustulon suuruiset eläkkeet kyetään maksamaan, eikä yhtään enempää.